Kropka to dojście do porozumienia – a więc TAK jest kompletne.

Dwukropek, NIE, czyli brak zgody – może być początkiem rozmowy i poszukiwań rozwiązania.

Wielokropek to NIE WIEM – ciekawy punkt wyjścia i wspaniałe miejsce na pomysły.

Pomogę Ci, zrobimy to razem

Photo by Viola Kuniej (www.koincydencje.pl)
Powrót do góry