CO & JAK

PROPONUJĘ WSPARCIE, POMYSŁY & ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE

. łączenia światów biznesu i sztuki

. tworzenia i implementacji strategii komunikacji marek

. wzmacniania marki twórczej

. tworzenia kolekcji sztuki

. obecności na rynku sztuki

. organizacji warsztatów i szkoleń z zakresu marketingu sztuki

. planowania komunikacji i promocji wydarzeń kulturalnych

. koordynacji procesu wydawniczego publikacji artystycznych

. whole range of co-operation possible in English

Powrót do góry